تکامین رایز( کود آلی مایع محصوص ریشه زایی)

                  قیمت فروش ویژه: ۴۲۰۰۰ تومان

 

ویژگی ها:

  • تحریک کننده زیستی برای رشد و توسعه ریشه
  • بهبود دهمده جوانه زنی و استقرار گیاه در زمین اصلی
  • گسترش حجم ریشه های مویین
  • حاوی عناصر ریز مغذی بصورت کلات
  • کاهش دهنده خسارت ناشی از فعالیت نماتد
  • بسته بندی :۵/۰ لیتری