یارالیوا کلسینیت

قیمت فروش ویژه: ۲۸۵۰۰ تومان

ویژگی ها:

  • نیتروژن به فرم نیترات
  • جذب مستقیم توسط گیاه
  • عدم تصعید و جذب سطحی
  • منبع نیتروژن مناسب
  • بهبود جذب کاتیون ها مانند منیزیم، پتاسیم و کلسیم

 

اختلاط پذیری:

  • کلسینیت را می توان با تمامی کودهای محلول در آب به جز محلول غلیظ حاوی سولفات یا فسفات مخلوط کرد.

 

کلسیم:

  • کیفیت بالاتر، انبارداری بهتر و بازارپسندی بیشتر با افزایش قدرت دیواره سلولی
  • افزایش قدرت دیواره سلولی باعث بهبود تحمل گیاه نسبت به آفات، بیماری ها و حشرات
  • بهبود ساختمان خاک و در نتیجه بهبود سیستم ریشه و افزایش عملکرد
  • بسته بندی : ۲۵ کیلوگرمی

روش و میزان مصرف:

درختان میوه ۱۵۰ تا ۴۰۰ گرم برای هر درخت

سبزی و صیفی گلخانه ۱۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار

فضای باز ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار

گل هیدروپونیک ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم در هزار لیتر آب آبیاری

گیاهان زراعی ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *