آشنایی با بیماری نماتد ریشه درختان

گر یک مشت خاک را از هر نقطه باغ یا مزرعه بردارید و موجود زنده آن را در مقداری آب استخراج کنید. جانوران نخی شکل بلند و فعالی خواهید یافت. که این موجودات نماتد ها هستند که بسیاری از آن ها بدون بزرگ نمایی قابل رویت هستند. نماتد از کلمه …

رابطه‌ی شوری خاک و ورمی کمپوست

  در سال‌های اخیر تبلیغات‌های غیرواقعی و اغراق‌آمیزی در مورد ورمی‌کمپوست و کاربرد آن در کشاورزی صورت پذیرفته است. در پاره‌ای از موارد چنین وانمود شده که تنها با استفاده از ورمی‌کمپوست تمامی احتیاجات کودی کشت تامین و دیگری نیازی به استفاده از سایر کودها نیست. سئوال اساسی اینجاست که …

هیومیک اسید چیست؟

  هیومیک اسید چیست؟ زمانی بود که تصور می‌رفت هر موجود زنده‌ای پس از مرگ بطور کامل به عناصر تشکیل دهنده‌اش تجزیه شده، به طبیعت باز می‌گردد. گرچه این مطلب تا حدود زیادی درست است، اما از چند دهه قبل دانشمندان متوجه شدند که تجزیه بافت‌های مرده همیشه بطور کامل …

روش های صحیح سمپاشی درختان و مزارع

به طور کلی می توان جاندارانی را که به گیاهان خسارت وارد می سازند، به ۳ گروه علفهای هرز، عوامل مولد بیماری و آفات تقسیم نمود. حشره کشها بیشتر از طریق هوا، آب و خاک وارد محیط زیست می شوند. حشره کشها با ذرات ریز سمپاشی یا تبخیر از خاک …